மூலோபாய தகவல் மற்றும் மேலாண்மை பிரிவு

மூலோபாய தகவல் மற்றும் மேலாண்மை பிரிவு

பிரிவு தலைவர்- ஆலோசகர் சமூக மருத்துவர்

இலங்கையில் உள்ள அனைத்து வளர்ச்சி நடிகர்கள், கூட்டாளர்கள் மற்றும் இரு பக்கவாட்டு மற்றும் பல பக்கவாட்டு நன்கொடையாளர்களுடன் நெருக்கமான தொடர்பில் புற்றுநோய் கட்டுப்பாட்டு திட்டம், திட்டங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகளின் ஒட்டுமொத்த கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டிற்கு இந்த பிரிவு பொறுப்பாகும்.

சப்-கூறுகள்

 • புற்றுநோய்களின் கண்காணிப்பு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாவட்டத்தில் தேசிய புற்றுநோய் பதிவு மற்றும் மக்கள் தொகை சார்ந்த புற்றுநோய் பதிவேடுகள்
 • கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு கட்டமைப்பின் வளர்ச்சி
 • குறுக்கு வெட்டு சிறப்புகளை கையாளுதல்
 • சுகாதார தகவல் மேலாண்மை

குறிப்பு விதிமுறைகள்

 • இலங்கையில் மூலோபாய தகவல் மேலாண்மை சேவைகளை செயல்படுத்துவதற்கான தேசிய கொள்கைகள், உத்திகள், வழிகாட்டுதல்கள், நெறிமுறைகள் மற்றும் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கும் தொடர்ந்து மேம்படுத்துவதற்கும் தொடர்புடைய தேசிய குழுக்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப பணிக்குழுக்களுக்குள் பணியாற்றுவதற்கும் ஆதரவளிப்பதற்கும்.
 • செயல்படுத்துவதை உறுதி செய்வதற்கும், பொருத்தமான நீட்டிப்பு மற்றும் தேசிய அளவிலான நெறிமுறைகளின்படி எம் & இ கட்டமைப்புகள், தொகுப்பு, சேகரிப்பு, பகுப்பாய்வு, விளக்கம் மற்றும் மூலோபாய தகவல்கள் மற்றும் அறிக்கைகள் பரப்புதல் ஆகியவற்றுக்கு பொறுப்புக் கூற வேண்டும்.
 • ஒவ்வொரு பிரிவின் மூத்த நிர்வாக குழு, புற்றுநோய் பராமரிப்பு மருத்துவமனைகள் மற்றும் மூலோபாய தகவல் மேலாண்மை சேவைகளை முடிவெடுப்பதில் மற்றும் செயல்படுத்துவதில் தொடர்புடைய பிற அதிகாரிகளுடன் ஒத்துழைக்க.
 • தேசிய மூலோபாயத் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான விரிவான மற்றும் ஒருங்கிணைந்த திட்டங்களை உருவாக்க பிற என்.சி.சி.பி அலகுகளுடன் இணைந்து பணியாற்றுவது
 • உள்ளூர், தேசிய மற்றும் சர்வதேச மட்டத்தில் பொது, தனியார், சிவில் சமூக அமைப்புகள் மற்றும் மேம்பாட்டு பங்காளிகளுடன் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்றுவது.
 • தேசிய மற்றும் மாவட்ட அளவில் புற்றுநோய் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைத்தல்.
 • கொழும்பு மாவட்டத்தில் மக்கள் தொகை அடிப்படையிலான புற்றுநோய் பதிவேட்டை நிறுவுவதற்கும் மருத்துவமனை சார்ந்த புற்றுநோய் பதிவேட்டை எளிதாக்குவதற்கும் வழிவகுக்கும்.
 • தேசிய புற்றுநோய் கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தின் மூலோபாய தகவல் மேலாண்மை சேவைகளை தர உறுதிப்படுத்தப்பட்ட முறையில் பராமரித்தல்.
 • பொருத்தமான, உயர்தர மூலோபாய தகவல் மேலாண்மை சேவைகளை விரிவாக்குவதில் சுகாதார அமைச்சகத்திற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் உள்ள நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிணைந்து ஆதரவளித்தல்.
 • என்.சி.சி.பி.யில் தொடர்புடைய திட்டப் பகுதிகளுடன் கூட்டாக, மூலோபாய தகவல் மேலாண்மை குறித்த பொது, தனியார் மற்றும் சிவில் சமூக அமைப்புகளில் தனிநபர்கள் / நிறுவனங்களின் பயிற்சி மற்றும் திறன் மேம்பாடு.
 • திட்டத்தில் மூலோபாய தகவல் மேலாண்மை சேவைகளின் தரத்தை கண்காணிக்கவும் கண்காணிக்கவும்.
 • மூலோபாய தகவல் சேவைகளுக்கான தரம், வழங்கல் மற்றும் அணுகலை மேம்படுத்துவதில் மாகாணங்கள், மாவட்டங்கள் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் மற்றும் முகவர் நிறுவனங்களுக்கு தொழில்நுட்ப ஆதரவு, உதவி மற்றும் வழிகாட்டுதல்.
 • வலைத்தளத்தை வடிவமைத்தல், அபிவிருத்தி செய்தல், செயல்படுத்துதல் மற்றும் பராமரித்தல், சுகாதார தகவல் மேலாண்மை அமைப்புகள் மற்றும் என்.சி.சி.பியின் பிற சுகாதார தொடர்பான தகவல் தொழில்நுட்ப தலையீடுகள் ஆகியவற்றின் போது தொடர்புடைய மருத்துவ சிறப்புகள் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான சிறப்புகளுக்கு இடையிலான இணைப்புகளை ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் பராமரித்தல்.
 • சரியான நேரத்தில் அறிக்கைகளை வழங்குதல்: ஆண்டு அறிக்கைகள்: காலாண்டு புற்றுநோய் கட்டுப்பாட்டு அறிக்கைகள், புற்றுநோய் பதிவு தரவு
 • மூலோபாய தகவல் மேலாண்மை சேவைகளுக்கு தேவையான பொருட்கள் அல்லது சேவைகளை வழங்குவதற்கும் கொள்முதல் செய்வதற்கும் தொழில்நுட்ப உதவி வழங்கல் மதிப்பீடு மற்றும் வழங்கல் தேவை.