புற்றுநோய் ஆரம்ப கண்டறிதல் மையம் (CEDC)

ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் கொழும்புடன் தனியார் பொது கூட்டாண்மை கொண்ட சுகாதார அமைச்சின் தேசிய புற்றுநோய் கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தின் (என்.சி.சி.பி) புற்றுநோய் ஆரம்பகால கண்டறிதல் மையம் (சி.டி.சி) கடந்த சில ஆண்டுகளில் இலங்கையர்களுக்கு புற்றுநோய் ஆரம்பகால கண்டறிதல் சேவைகளை வெற்றிகரமாக வழங்குகிறது. இந்த மையம் போரஹெல்லாவை நோக்கி நரஹன்பிடா சந்திக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது.

புற்றுநோய் ஆரம்பகால கண்டறிதல் மையம் பொது விடுமுறை நாட்களைத் தவிர்த்து, வார நாட்களில் காலை 8.30 மணி முதல் பிற்பகல் 3.00 மணி வரை திறந்திருக்கும், பின்வரும் சேவைகளை இலவசமாக வழங்குகிறது :

ஒரு நியமனம் செய்யுங்கள்
உங்கள் சந்திப்புகளை வைக்க வார நாட்களில் காலை 8.30 மணி முதல் பிற்பகல் 3.30 மணி வரை எங்களை மின்னஞ்சல்- cedc.nccp@gmail.com வழியாக தொடர்பு கொள்ளவும் அல்லது 0113159227 என்ற எண்ணில் அழைக்கவும்.
 • புற்றுநோய் தொடர்பான பிரச்சினைகள், புற்றுநோயின் அபாயத்தை அடையாளம் காண மருத்துவ வரலாறு, ஆபத்து காரணிகள் குறித்த கல்வி மற்றும் பொதுவான மற்றும் தடுக்கக்கூடிய புற்றுநோய்களைத் திரையிட்டுத் தடுக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்த வழிகாட்டுதல் உள்ளிட்ட புற்றுநோய் தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்க மருத்துவருடன் கலந்தாலோசித்தல்.
 • சுய மார்பக பரிசோதனை மற்றும் சுய வாய் பரிசோதனை ஆகியவற்றின் சரியான நுட்பத்தைப் பற்றிய ஆர்ப்பாட்டம்.
 • மார்பக புற்றுநோய்க்கான ஸ்கிரீனிங் (கிளையன்ட் பதிவு மற்றும் ஆரம்ப ஆலோசனையின் பின்னர் செய்யப்படும். புற்றுநோயை முன்கூட்டியே கண்டறிதல் குறித்த தேசிய வழிகாட்டுதல்களின்படி ஸ்கிரீனிங் முறைகள் வாடிக்கையாளருக்கு வாடிக்கையாளருக்கு மாறுபடும்):
  • மருத்துவ-மார்பக பரிசோதனை
  • அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனிங்
  • மேமோகிராபி
 • கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய்க்கான ஸ்கிரீனிங் (கிளையன்ட் பதிவு மற்றும் ஆரம்ப ஆலோசனையின் பின்னர் செய்யப்படும். ஸ்கிரீனிங் முறைகள் புற்றுநோயை முன்கூட்டியே கண்டறிதல் குறித்த தேசிய வழிகாட்டுதல்களின்படி வாடிக்கையாளருக்கு வாடிக்கையாளருக்கு மாறுபடும்):
  • ஸ்பெகுலத்துடன் யோனி பரிசோதனை (பொருத்தமானதாக இருந்தால் மற்றும் எப்போது)
  • பேப் ஸ்மியர்
 • வாய்வழி புற்றுநோய்க்கான ஸ்கிரீனிங்
 • நிபுணர்களின் கருத்து மற்றும் வழிகாட்டுதலுக்கான பரிந்துரைகள் (பொருத்தமானதாக இருந்தால் மற்றும் எப்போது)

எ.கா. மார்பக கிளினிக்குகள் / பெண்ணோயியல் கிளினிக்குகள் / பொது அறுவை சிகிச்சை கிளினிக்குகள் / மரபணு ஆலோசனை கிளினிக்குகள்

தொடர்பு விபரங்கள்:

புற்றுநோய் ஆரம்ப கண்டறிதல் மையம்,
No. 519,
எல்விடிகலா மாவதா,
நரஹன்பிதா.

தொடர்பு கொள்ளுங்கள் Tel: 0113159227