පිළිකා කල් ඇතිව හඳුනාගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය (CEDC)

සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍යාංශයේ ජාතික පිළිකා පාලන වැඩසටහනේ (එන්.සී.සී.පී.) පිළිකා මුල් හඳුනාගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය, රොටරි ක්ලබ් ඔෆ් කොලොම්බෝ සමඟ පෞද්ගලික මහජන හවුල්කාරිත්වයක් ඇති අතර පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ශ්‍රී ලාංකිකයින් සඳහා පිළිකා කල්තියා හඳුනා ගැනීමේ සේවා සාර්ථකව සපයන ලදි.මෙම මධ්‍යස්ථානය නාරහෙන්පිට හන්දියට ආසන්නව බොරෙල්ල දෙසට වන්නට පිහිටා ඇත.

පිළිකා කල් ඇතිව හඳුනාගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය රජයේ නිවාඩු දින හැර සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව 3.00 දක්වා විවෘතව පවතින අතර පහත සඳහන් සේවාවන් නොමිලේ ලබා දේ:

වෙලාවක් වෙන්කර ගැනීම සඳහා
ඔබගේ හමුවීම් ලබා ගැනීම සඳහා සතියේ දිනවල උදේ 8.30 සිට පස්වරු 3.30 දක්වා +94113259227 අමතන්න නැතහොත් cedc.nccp@gmail.com ට ඊ-මේල් කරන්න.
 • පිළිකා ආශ්‍රිත ගැටළු, පිළිකා අවදානම හඳුනා ගැනීම සඳහා සායනික ඉතිහාසය, අවදානම් සාධක පිළිබඳ අධ්‍යාපනය සහ පොදු සහ වළක්වා ගත හැකි පිළිකා පරීක්ෂා කිරීම හා වැළැක්වීමේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ මග පෙන්වීම ඇතුළු පිළිකා ආශ්‍රිත කරුණු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වෛද්‍යවරයෙකුගෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීම.
 • ස්වයං පියයුරු පරීක්‍ෂණය සහ ස්වයං මුඛ පරීක්‍ෂණය පිළිබඳ නිවැරදි තාක්‍ෂණය පිළිබඳ නිරූපණය.
 • පියයුරු පිළිකා සඳහා පරීක්ෂාව (සේවාදායකයින් ලියාපදිංචි කිරීමෙන් හා මූලික උපදේශනයෙන් පසුව සිදු කෙරේ. පිළිකා කල්තියා හඳුනා ගැනීම පිළිබඳ ජාතික මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව පරික්ෂා කිරීමේ ක්‍රම සේවාදායකයාගෙන් සේවාදායකයාට වෙනස් වේ):
  • සායනික-පියයුරු පරීක්ෂණය
  • අල්ට්රා සවුන්ඩ් ස්කෑන් කිරීම
  • මැමෝග්‍රැෆි
 • ගැබ්ගෙල පිළිකා සඳහා පරීක්ෂාව (සේවාදායකයින් ලියාපදිංචි කිරීමෙන් හා මූලික උපදේශනයෙන් පසුව සිදු කෙරේ. පිළිකා කල්තියා හඳුනා ගැනීම පිළිබඳ ජාතික මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව පරික්ෂා කිරීමේ ක්‍රම සේවාදායකයාගෙන් සේවාදායකයාට වෙනස් වේ):
  • සමපේක්ෂනය සමඟ යෝනි පරීක්ෂණය (සුදුසු නම් සහ සුදුසු විට)
  • පැප් ස්මියර්
 • මුඛ පිළිකා සඳහා පරීක්ෂණr
 • විශේෂඥ මතය සහ මග පෙන්වීම සඳහා යොමු කිරීම් (සුදුසු නම් සහ විට)

උදා. පියයුරු සායන / නාරිවේද සායන / සාමාන්‍ය ශල්‍ය සායන / ජාන උපදේශන සායන

ඇමතුම් විස්තර:

පිළිකා කල් ඇතිව හඳුනාගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය,
No. 519,
ඇල්විටිගල මාවත,
නාරහෙන්පිට.

අමතන්න Tel: 0113159227