புற்றுநோய் கண்டறிதல், சிகிச்சை மற்றும் உயிர்வாழும் பிரிவு

புற்றுநோய் கண்டறிதல், சிகிச்சை மற்றும் உயிர்வாழும் பிரிவு

பிரிவு தலைவர்- ஆலோசகர் சமூக மருத்துவர்

இலங்கையில் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடையே தரமான உயிர்வாழும் கப்பலுக்கான சேவைகளை மேம்படுத்துவதற்கும், சிகிச்சையை எளிதாக்குவதற்கும் மற்றும் அனைத்து மேம்பாட்டு நடிகர்கள், கூட்டாளர்கள் மற்றும் இரு பக்கவாட்டு மற்றும் பல பக்கவாட்டு நன்கொடையாளர்களுடனான நெருக்கமான தொடர்புக்கும் இந்த பிரிவு காரணமாகும். இலங்கையில்.

சப்-கூறுகள்

 • டவுன் ஸ்டேஜிங்
 • தாமதமின்றி சிகிச்சை
 • தரமான உயிர் பிழைத்த கப்பலை மேம்படுத்தவும்

குறிப்பு விதிமுறைகள்

 • இலங்கையில் நோயறிதல் மற்றும் சிகிச்சை சேவைகளை செயல்படுத்துவதற்கான தேசிய கொள்கைகள், உத்திகள், வழிகாட்டுதல்கள், நெறிமுறைகள் மற்றும் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கும் தொடர்ந்து மேம்படுத்துவதற்கும் தொடர்புடைய தேசிய குழுக்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப பணிக்குழுக்களுக்குள் பணியாற்றுவதற்கும் ஆதரவளிப்பதற்கும்.
 • தேசிய அளவிலான நெறிமுறைகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வழிகாட்டுதல்களின்படி செயல்படுத்த, கண்டறியும் மற்றும் சிகிச்சை சேவைகளை எளிதாக்குவதற்கு தேவையான நெறிமுறைகளை உருவாக்க உதவுகிறது.
 • ஒவ்வொரு பிரிவின் மூத்த நிர்வாக குழு, மற்றும் புற்றுநோய் பராமரிப்பு மருத்துவமனைகள் மற்றும் பிற தொடர்புடைய அதிகாரிகளுடன் முடிவெடுப்பதில் மற்றும் நோயறிதல் மற்றும் சிகிச்சை சேவைகளை மேற்கொள்வதில் ஒத்துழைத்தல்.
 • தேசிய மூலோபாயத் திட்டம் மற்றும் பிற தொடர்புடையவற்றை செயல்படுத்துவதற்கான விரிவான மற்றும் ஒருங்கிணைந்த திட்டங்களை உருவாக்க பிற என்.சி.சி.பி அலகுகளுடன் இணைந்து பணியாற்றுவது.
 • தரமான, உயிர்வாழ்வை மேம்படுத்துவதற்காக, கண்டறியும் மற்றும் சிகிச்சை சேவைகளை மேம்படுத்துவதற்காக உள்ளூர், தேசிய மற்றும் சர்வதேச மட்டத்தில் பொது, தனியார், சிவில் சமூக நிறுவனங்கள் மற்றும் மேம்பாட்டு கூட்டாளர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்றுவது.
 • தொடர்புடைய தொழில்நுட்ப அதிகாரிகளுடன் கூட்டாக, நோயறிதல் மற்றும் சிகிச்சையில் தனிநபர்கள் / நிறுவனங்களின் பயிற்சி மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுக்கு உதவுதல்.
 • பின்தொடர்தல் மற்றும் தரமான உயிர்வாழும் கப்பலுக்கான இழப்பைத் தவிர்ப்பதற்காக நாட்டில் நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை சேவைகளை கண்காணித்தல் மற்றும் கண்காணித்தல்.
 • நோயறிதல் மற்றும் சிகிச்சை தொழில்நுட்பக் குழுவின் செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் இலங்கையில் புற்றுநோய் கட்டுப்பாட்டுக்கான தேசிய ஆலோசனைக் குழுவுக்கு தேவையான பரிந்துரைகளை வழங்குதல்
 • நோயறிதல் மற்றும் சிகிச்சை சேவைகளுக்கான தரம், வழங்கல் மற்றும் அணுகலை மேம்படுத்துவதில் மாகாணங்கள், மாவட்டங்கள் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் மற்றும் முகவர் நிறுவனங்களுக்கு தொழில்நுட்ப ஆதரவு, உதவி மற்றும் வழிகாட்டுதல்.
 •  புற்றுநோயை நிலைநிறுத்துவதற்கும் சிகிச்சையளிப்பதற்கும் மருத்துவ வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் மேலாண்மை நெறிமுறைகளை மேம்படுத்துவதற்கும் ஒருங்கிணைப்பதற்கும் பொறுப்பு.
 • சரியான நேரத்தில் அறிக்கைகளை வழங்குதல்.