கடைநிலை பராமரிப்பு பிரிவு

கடைநிலை பராமரிப்பு பிரிவு

பிரிவு தலைவர்- ஆலோசகர் சமூக மருத்துவர்

இலங்கையில் உள்ள அனைத்து அபிவிருத்தி நடிகர்கள், கூட்டாளர்கள் மற்றும் இரு பக்கவாட்டு மற்றும் பல பக்கவாட்டு நன்கொடையாளர்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பில் இலங்கையில் உள்ள மருத்துவமனை மற்றும் சமூக அடிப்படையிலான புற்றுநோய் நோய்த்தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு இந்த பிரிவு பொறுப்பாகும்.

சப்-கூறுகள்

 • மருத்துவமனை நோய்த்தடுப்பு பராமரிப்பு கூறு
  • மூன்றாம் நிலை பராமரிப்பு மற்றும் இரண்டாம் நிலை பராமரிப்பு (நோய்த்தடுப்பு சிகிச்சை ஆலோசனை சேவை)
  • முதன்மை பராமரிப்பு
 • சமூக நோய்த்தடுப்பு பராமரிப்பு கூறு
  • அரசுத் துறை, தனியார் துறை மற்றும் தன்னார்வ தொண்டு துறை (நல்வாழ்வு மற்றும் வீட்டு பராமரிப்பு)

குறிப்பு விதிமுறைகள்

 • இலங்கையில் நோய்த்தடுப்பு பராமரிப்பு சேவைகளை செயல்படுத்துவதற்கான தேசிய கொள்கைகள், உத்திகள், வழிகாட்டுதல்கள், நெறிமுறைகள் மற்றும் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கும் தவறாமல் மேம்படுத்துவதற்கும் தொடர்புடைய தேசிய குழுக்கள் (நோய்த்தடுப்பு பராமரிப்புக்கான தேசிய வழிநடத்தல் குழு) மற்றும் தொழில்நுட்ப பணிக்குழுக்களுக்குள் பணியாற்றுவதற்கும் ஆதரவளிப்பதற்கும்.
 • செயல்படுத்துவதை உறுதி செய்வதற்கும், பொருத்தமான நீட்டிப்பு மற்றும் தேசிய அளவிலான நெறிமுறைகளின்படி நோய்த்தடுப்பு பராமரிப்பு சேவைகள் மற்றும் அறிக்கைகளுக்கு பொறுப்புக் கூறவும் தொழில்நுட்ப வழிகாட்டுதல்களை வழங்கவும்.
 • ஒவ்வொரு பிரிவின் மூத்த நிர்வாகக் குழுவுடன் ஒத்துழைக்க, புற்றுநோய் பராமரிப்பு மருத்துவமனைகள் மற்றும் பிற தொடர்புடைய அதிகாரிகளுடன் முடிவெடுப்பதில் மற்றும் நோய்த்தடுப்பு சிகிச்சை சேவைகளை மேற்கொள்வதில்.
 • நோய்த்தடுப்பு சிகிச்சை தொழில்நுட்பக் குழுவின் செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் இலங்கையில் புற்றுநோய் கட்டுப்பாட்டுக்கான தேசிய ஆலோசனைக் குழுவுக்கு தேவையான பரிந்துரைகளை வழங்குதல்.
 • தேசிய நோய்த்தடுப்பு மூலோபாயத் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான விரிவான மற்றும் ஒருங்கிணைந்த திட்டங்களை உருவாக்க பிற என்.சி.சி.பி அலகுகளுடன் இணைந்து பணியாற்றுவது
 • விருந்தோம்பல்களுக்கு தொடர்புடைய இயக்க நடைமுறைகளின் வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் தேவையான தரங்களை உருவாக்குதல்.
 • நோய்த்தடுப்பு பராமரிப்பு சேவைகளை மேம்படுத்துவதற்காக உள்ளூர், தேசிய மற்றும் சர்வதேச மட்டத்தில் பொது, தனியார், சிவில் சமூக அமைப்புகள் மற்றும் மேம்பாட்டு கூட்டாளர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்றுவது.
 • என்.சி.சி.பி-யில் தொடர்புடைய திட்டப் பகுதிகளுடன் கூட்டாக, பொது, தனியார் மற்றும் சிவில் சமூக அமைப்புகளில் தனிநபர்கள் / நிறுவனங்களின் பயிற்சி மற்றும் திறன் மேம்பாடு.
 • திட்டத்தில் நோய்த்தடுப்பு சிகிச்சை சேவைகளின் தரத்தை கண்காணிக்கவும் கண்காணிக்கவும்.
 • தரம், வழங்கல் மற்றும் நோய்த்தடுப்பு பராமரிப்பு சேவைகளுக்கான அணுகலை மேம்படுத்துவதில் மாகாணங்கள், மாவட்டங்கள் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் மற்றும் முகவர் நிறுவனங்களுக்கு தொழில்நுட்ப ஆதரவு, உதவி மற்றும் வழிகாட்டுதல் வழங்குதல்
 • சரியான நேரத்தில் அறிக்கைகளை வழங்குதல்
 • நோய்த்தடுப்பு பராமரிப்பு சேவைகளுக்கு தேவையான பொருட்கள் அல்லது சேவைகளை வழங்குவதற்கும் கொள்முதல் செய்வதற்கும் தொழில்நுட்ப உதவி வழங்கல் மதிப்பீடு மற்றும் வழங்கல் தேவை